Rozpis

Rozpis

13.5. Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, žebříček B-Morava, oblastní žebříček, klasická trať

14.5. Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, žebříček B-Morava, krátká trať

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt: SK Severka Šumperk, z.s., klub orientačního běhu

Datum konání: 13. a 14.5. 2017

Centrum: Chata Paprsek, místní část Starého Města pod Sněžníkem, GPS 50.2099669N, 16.9898583E

Kategorie a vklady:

Kategorie

Sobota

Neděle

D21E, D21A, D21B, H21E, H21A, H21B

200,-

170,-

D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A

200,-

170,-

D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B

180,-

160,-

H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B

180,-

160,-

D60B, D65B, D70B, D75B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B

130,-

120,-

D14B, H14B

100,-

100,-

HDR, DH10N, D10C, D12C, D14C, H10C, H12C, H14C

50,-

D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C

80,-

T3 (trénink 3 km), T5 (trénink 5 km), P (příchozí)

80,-

80,-

Rozdělení do podkategorií v DH21 bude na základě rankingu k 30. 4. 2017.

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2017. V souladu s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů.

Systém ražení: elektronické – Sportident. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Možnost zapůjčení čipů pořadatelem za 40,-Kč na den

Info, kontakt:

 • web: http://paprsek2017.ssu.cz
 • e-mail: severka@razdva.cz
 • Zdenka Králová, ředitelka závodu – tel. 728 169 593
 • Luděk Krtička, hlavní rozhodčí – tel. 731 505 314
 • Václav Král, zpracovatel přihlášek – tel. 603 545 642

Přihlášky: Do 28. 4. 2017 v informačním systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, výjimečně a pro neregistrované a případné zahraniční závodníky na mailovou adresu: severka@razdva.cz (přihláška je platná až po obdržení reply). Přihlášky po termínu jsou možné do 5. 5. 2017, základní vklad bude navýšen o 50%. Pozdější přihlášky jsou v omezeném počtu možné pouze do kategorií T a P.

Platby: veškeré platby (vklady a ubytování) zasílejte na účet SK Severka Šumperk, číslo účtu: 1904881319/0800, variabilní symbol uvádějte číslo klubu podle Adresáře ČSOS.

Prezentace:

 • Pátek 11.5. 19:00 – 22:00 hod – Staré město pod Sněžníkem
 • Sobota 12.5. 8:30 – 11:00 hod – centrum závodu

Parkování: na parkovištích Ski areálu Paprsek ve Velkém Vrbně, parkování bude řízeno pořadateli, bude vybíráno parkovné 50,-Kč za osobní auto za víkend, 100,-Kč za autobus za víkend (pokud přijedete autobusem, uveďte, prosím, tuto informaci v přihlášce.

Start: intervalový v obou závodech

 • sobota 00 = 12,00 hod
 • neděle 00 = 11:00 hod.

Vzdálenosti:

 • parkoviště – shromaždiště: do 1,5 km, převýšení cca 200 m, transport oddílových stanů apod. z parkoviště do arény zajištěn pořadateli
 • shromaždiště – start: sobota i neděle do 1 km
 • shromaždiště – cíl: 0 m
 • shromaždiště – ubytování: cca 10 km

Ubytování: Pořadatel zajišťuje nouzové ubytování v tělocvičně ve Starém Městě za 60kč/os./noc (počet míst omezen, kapacita cca 100 míst) – platby zasílejte společně se startovným. Ubytování v tělocvičně je možné i ve variantě Pá–So.

Další možnosti ubytování na postelích budou zveřejněny na webu závodu.

Mapa:

Sobota – nová, 1:15 000, ekv. 5 m, pro kategorie: DH16–DH35 (pro ostatní kategorie 1:10 000), stav: podzim 2016, jaro 2017, rozměr A3

Neděle – nová, 1:10 000, ekv. 5 m, stav: podzim 2016, jaro 2017, rozměr A4

Hl. kartograf: Luděk Krtička, ostatní mapaři – Zdeněk Rajnošek, Jan Potštějnský, Martin Poklop, Vojtěch Král

Mapový klíč ISOM 2000, mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén: Horský terén, nadmořská výška 750–1100 m n. m. Většinou jehličnatý les s místy sníženou průběžností i viditelností díky hustníkovým partiím. Náročnost terénu zvyšuje podklad horského lesa – borůvky, podmáčený terén. Střední hustota komunikací. Lokální výskyt značného množství kamenných kupek a dalších antropomorfních útvarů. Místy výskyt skalek a kamenných polí.

Předchozí mapa:

Protesty: Písemně doložené vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1. Osobně a na adresu hlavního rozhodčího: Luděk Krtička Osvobození 133, 788 14 Rapotín.

Upozornění: Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele.

Poděkování: Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Hlavní funkcionáři:

 • ředitelka závodů Zdenka Králová
 • hlavní rozhodčí Luděk Krtička R1
 • stavba tratí sobota – klasická trať: Martin Poklop R1, Václav Král R3
 • neděle – krátká trať: Vojtěch Král R1

Rozpis schválila Soutěžní komise sekce OB dne 21. 3 2017

Stažení rozpisu

 • ve formátu pdf
 • ve formátu docx