Pokyny

POKYNY

sobota 13. 5. Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, žebříček B-Morava, oblastní žebříček, klasická trať

neděle 14. 5. Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, žebříček-B Morava, krátká trať

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt: SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu

Datum konání: 13. a 14. 5. 2017

Centrum: Chata Paprsek místní část Starého Města pod Sněžníkem, GPS 50.2099669N, 16.9898583E. Přístupová pěší cesta do centra bude značena – nutno dodržet! (viz plánek v příloze). Organizace centra – viz plánek v příloze.

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2017.

Kategorie, délky tratí: viz samostatně zveřejněný seznam délek tratí, přihlášek a startovních listin na webu závodu. Předpokládané časy vítězů dle SŘ.

Klasifikace závodu: jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na klasické a krátké trati.

Prezentace: v sobotu 13. 5. 8:30 – 11: 00 hod.; v neděli 14. 5. 8:00 – 10:00 hod.
Na prezentaci budou prováděny pouze změny a dohlášky do kategoríí HDR (sobota), T3, T5 a P.
Řada závodníků si pokyny vytiskne předem nebo je bude mít v elektronické podobě, proto na prezentaci nebudou tištěné pokyny klubům vydávány. Budou pouze vyvěšeny na informačních tabulích.

Info, kontakt: Zdenka Králová (ředitel závodu) 728 169 593, Luděk Krtička (hl. rozhodčí) 731 505 314

Parkování: v sobotu i v neděli se do vyhrazeného místa parkování dostanete ze St. Města směr Velké Vrbno, ve Velkém Vrbně bude parkování organizováno pořadateli. Při příjezdu bude vybírán poplatek 50Kč/auto/víkend a 100Kč/bus/víkend.
Vozidla budou řazena postupně na parkoviště nejblíže centru (P1) po nejvzdálenější (P2). Parkoviště P3 je určeno přednostně pro autobusy. Na P3 si závodníci, kteří budou parkovat na P2, mohou spolu s věcmi vystoupit a nechat odjet jen řidiče k zaparkování.
Závodníci musí parkovat na místech určených pořadateli, příjezd přes Kunčice co centra závodu je zakázán (prostor závodu), bude hlídán pořadateli.
Závodníci, kteří jsou ubytovaní přímo na chatě Paprsek a přijedou v pátek, budou parkovat na shromaždišti. Ubytovaní na chatě Paprsek, kteří přijedou až v sobotu, musí parkovat na vyhrazených parkovištích ve Velkém Vrbně a po skončení sobotního závodu si mohou přeparkovat na shromaždiště.
Žádáme vás důrazně o důsledné dodržování v zájmu hladkého průběhu celé akce.

Vzdálenosti:

 • parkoviště P1 – shromaždiště: 1400 m, převýšení 200 m, cca 45 min.
 • parkoviště P3 – shromaždiště 1600m, převýšení 210 m, cca 50 min.
 • parkoviště P2 – shromaždiště 2300m, převýšení 210m, cca 60 min.
 • centrum – start sobota: 50 m, bez převýšení
 • centrum – start neděle: 600 m, bez převýšení
 • centrum – cíl: 0 m

Odvoz věcí z P1 na shromaždiště a zpět: Na parkovišti P1 bude označen přístřešek pro složení objemných zavazadel, která pořadatelé vyvezou na shromaždiště, kde budou zavazadla složena na vyhrazeném místě.
Sobota odvoz nahoru od 8,00 hod. do 12,00 hod., svoz dolů po vyhlášení (nutno složit věci do příslušného stanu na shromaždišti).
Neděle odvoz nahoru od 8,00 hod. do 11,00 hod., svoz dolů po vyhlášení (nutno složit věci do příslušného stanu na shromaždišti).

Startovní listiny: startovní listiny na webové stránce závodu a na shromaždišti

Popisy: formou piktogramů, pro všechny kategorie k odebrání samoobslužně na shromaždišti.

Startovní čísla: pro kategorie DH21E a DH16-20A k odběru na startu, závodníci jsou povinni si připevnit startovní číslo viditelně na hruď

GPS: Vybrané závodnice kategorií D21E a závodníci H21E běží s GPS zařízením (vesta+GPS jednotka). GPS jednotky budou vydávány u prezentace. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na webu závodu a vyvěšen v centru. S GPS jednotkou je zakázáno jakkoliv manipulovat, aby nedošlo k jejímu vypnutí. Zahájení přenosu bude po oba dny po vystartování posledního závodníka.

Start: po oba dny intervalový start

 • Sobota 00 = 12:00 hod.
 • Neděle 00 = 11:00 hod.

Startovní koridor je tříminutový. Kategorie HDR, T3, T5 a P mají vlastní koridor a startují libovolně od startu 00 v minimálně jedno minutových intervalech.

Systém ražení: SportIdent – jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát, možnost zapůjčení čipu za 40 Kč/den. Závodník je povinen:

 • ve startovních koridorech provést vymazání čipu (CLEAR) a kontrolu mazání (CHECK),
 • v případě poruchy jednotky SI označit průchod kontrolou kleštěmi do vyhrazených políček na mapě a předat mapu s náhradním ražením v cíli ke kontrole, na pozdější protesty nebude brán zřetel,
 • vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst si musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončili.

Povinné úseky: start – začátek orientace; poslední kontrola – cíl, v neděli je vyznačen povinný úsek na trati (přeběh sjezdovky)

Zakázané prostory: lesní prostor s výjimkou cest na start a na shromaždiště a veškeré plochy označené pořadatelem, prosím dodržujte!!!
Opětovně upozorňujeme na zakázané prostory uvedené v bodě parkování!!

Doporučení: doporučujeme krytí dolních končetin a tejpování

Zdravotní zabezpečení: prostřednictvím Horské služby v cíli, v případě nutnosti bude přivolána záchranná služba.

Mapy:

 • Sobota: pro kategorie DH16-35 Paprsek 1:15000, formát A3, pro ostatní kategorie Palaš 1:10000, formát A3
 • Neděle: Vindoška 1:10000, formát A4

Pro oba dny norma ISOM 2000, tisk Žaket na voděodolný papír Pretex, ekvidistance 5 m, stav mapy duben 2017. Mapovali: Luděk Krtička (HK), Zdeněk Rajnošek, Vojtěch Král, Martin Poklop, Jan Potštejnský, Jan Kaprál

Zvláštní mapové značky: černý křížek – jiný umělý objekt, zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, hnědý křížek – plošinka

Výdej map: Odevzdávání map v cíli, výdej map za oba dny v neděli po vyhlášení výsledků.

Terén: Prostor závodu tvoří převážně smrkový horský les v nadmořské výšce 800 až 1100 metrů nad mořem. Severní část prostoru, kde se bude odehrávat sobotní klasická trať, tvoří les s rozdílnou průběžností. Střídají se v něm rychlé pasáže s pomalými částmi plnými bažin, vysokého borůvčí či hustníků. Celkově se jedná o náročnou podložku.  Jižní část prostoru, která bude využita pro nedělní krátkou trať, je typická řadou kamenných kup (hromadnic) vzniklých při zemědělské činnosti v minulosti. Tato část je charakteristická rychlejší podložkou a celkově i z hlediska porostů ji lze hodnotit jako průběžnější. V některých lokalitách původních luk však stále dochází k jejich přirozenému zarůstání a vytváří se tak orientačně zajímavý terén kombinující zbytky luk, kamenné kupy, plochy lesa se značně rozdílnou průběžností a řadou vodních prvků.

Předchozí mapa: Olšanka 1997(VOV), Paprsek 1998 (SSU)

Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl. 26 osobně nebo na adresu hlavního rozhodčího: Luděk Krtička, Osvobození 133, 788 14 Rapotín

Časové limity: 180 minut v sobotu, 75 minut v neděli. Uzavření cíle v sobotu v 18:00, v neděli v 15.00

Předpokládaná jury: Libor Slezák (LCE), Radim Ondráček (EKP), Miroslav Hlava (KON)

Výsledky: budu vyvěšovány v centru závodu, možnost připojení na wifi RACOM pro sledování průběžných výsledků, v party stanu projekce GPS po závodě. Konečné výsledky budou zveřejněny na webu závodu a v IS ORIS.

Vyhlašování:

 • sobota: předpokládaný čas: 17:00 hod.; budou vyhlášena 1. – 3. místa v E, A, B kategoriích; oblastní žebříček HO – vyhlášena budou 1. – 3. místa u kategorií HDR – DH14C, ostatní kategorie C jen 1. místa
 • neděle: předpokládaný čas 15:00 hod.; budou vyhlášena 1. – 3. místa v E, A, B kategoriích

Občerstvení: v So (klasická trať) občerstvovací stanice na trati – voda, ionťák, po oba dny v cíli voda a šťáva

Mytí: v centru lavory, horská pramenitá voda

Toalety: TOI TOI na shromaždišti. Možno použít i WC v chatě a v party stanu – do chaty a stanu je přísný zákaz vstupu v botách s hřeby.

Ubytování:

 1. tělocvična ve Starém Městě pod Sněžníkem, 50°9’40.133″N 16°56’42.972″E, ul. Nádražní 77, otevřena od pátku cca od 20 hod. do neděle do 10 hod., v sobotu se zamyká v 11 hod., odemyká v 17 hod., večer se zamyká ve 24:00. V tělocvičně jsou sprchy, dodržujte přezouvání a noční klid. Ubytování a počty lidí v tělocvičně bude kontrolováno!!!
 2. kulturní dům ve Starém Městě pod Sněžníkem, 50.1595275N, 16.9473025E, ubytování jen ze So na Ne, bez sprchy, otevřena od soboty od 17,00 hod. do neděle do 10 hod., večer se zamyká ve 24:00. Dodržujte přezouvání a noční klid.
  Zodpovědná osoba: Jana Klíchová, mobil 727 819 481

Dětský koutek, školka: v centru závodu, v sobotu od 11:00 hod, v neděli od 10:00 hod. Dětem dejte, prosím, pitíčko a svačinku. Po závodě si děti co nejdříve vyzvedněte. Poplatek dobrovolný.

Stravování a občerstvení: v party stanu – guláš, těstoviny, vegetariánské rizoto, káva, nealko, pivo, koláčky, ovoce, dobroty; v restauraci nabídka polévek, 3 druhů hotových jídel včetně borůvkových knedlíků, pivo, nealko atd. Pořadatelé doporučují využít bohatou nabídku jídel na shromaždišti, dole ve městě není kapacita stravování příliš velká.

Prodej sportovního vybavení: zajišťují firmy SANA SPORT, SIVENSPORT, O-RUN, VAVRYS

Upozornění: závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Hlavní funkcionáři:

 • ředitelka závodu – Zdenka Králová
 • hlavní rozhodčí – Luděk Krtička R1
 • stavba tratí – Václav Král R3 (So), Martin Poklop R1 (So), Vojtěch Král R1 (Ne)

Poděkování: Chatě Paprsek a manželům Mikovým za poskytnutí zázemí, Lesům ČR za umožnění pořádání závodů v této lokalitě.

Víkend plný zážitků vám přejí pořadatelé!

Mapky a plánky:

Příjezd do Velkého Vrbna
Organizace parkovišť
Přístup k chatě Paprsek
Organizace shroḿaždiště

PDF verze ke stažení.