Pár slov o prostoru závodu a mapě

Po dvaceti letech se vrací vrcholný závod v OB do krásných lesů v okolí Paprsku. Prostor závodu tvoří převážně smrkový horský les v nadmořské výšce 800 až 1100 metrů nad mořem. Severní část prostoru, kde se bude odehrávat sobotní klasická trať, tvoří les s rozdílnou průběžností. Střídají se v něm rychlé pasáže s pomalými částmi plnými bažin, vysokého borůvčí či hustníků. Celkově se jedná o náročnou podložku.  Jižní část prostoru, který bude využit pro krátkou trať, je typická řadou kamenných kup (hromadnic) vzniklých při zemědělské činnosti v minulosti. Tato část je charakteristická rychlejší podložkou a celkově i z hlediska porostů ji lze hodnotit jako průběžnější . V některých lokalitách původních luk však stále dochází k jejich přirozenému zarůstání a vytváří se tak orientačně zajímavý terén kombinující zbytky luk, kamenné kupy, plochy lesa se značně rozdílnou průběžností a řadou vodních prvků. Celkově se tak jedná o prostor nabízející řadu možností pro stavbu obtížných tratí.

Nově připravená mapa o rozloze více než 11 km2 pochází z ruk osvědčených mapařů a při její přípravě bylo dbáno na odpovídající klasifikaci a generalizaci porostů i mapovaných objektů a celkovou harmonizaci jednotlivých částí mapy. Jako důležité je nutné zmínit některé aspekty nové mapy. V minulosti byly používány dvě velikosti symbolu pro zmapované kupy, nyní je používána pouze jedna velikost v souladu s mapovým klíčem. Tento přístup si vyžádal větší generalizaci, některé oblasti malých kup tak nejsou mapovány a je pro ně použit rozbitý povrch. Generalizovány jsou také vývraty, kdy jsou zmapovány převážně jen ty velké a lesní průseky po harvestorech, které jsou dostatečně výrazné. V prostoru mapy se také nachází řada bažin, bažinek a potoků. Díky neobvyklé situaci, kdy v prostoru závodu přede dvěma týdny leželo přes 40 cm sněhu, lze očekávat, že tyto objekty budou celkově vodnatější a rozsáhlejší. Mokré plochy se tak mohou místy vyskytnout i tam, kde se běžně nevyskytují, tudíž nejsou mapovány. Celkově je však mapa na velmi dobré úrovni a věříme, že vám přinese kvalitní orientační zážitek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *